اخبارسیستم نورپردازی خودرو چیست؟

قسمتی از خودرو که شامل نور و سیستم هشدار‏دهنده است و در قسمت جلو، بغل و عقب خودرو قرار گرفته‏اند. هدف این سیستم این است که نور کافی را برای راننده در هنگام تاریکی ایجاد کند تا بتواند دید خودرو را افزایش داده و اطلاعاتی در رابطه با موقعیت خودرو از نظر اندازه، مکان قرار‏گیری، سوی حرکت و قصد راننده […]نور جلوی خودرو

نور جلوی خودرو توسط چراغ جلو که متشکل از نور بالا و پایین می باشد تامین می شود، که چراغ های مه شکن و چراغ راهنما نیز این مجموعه را کامل می کند. […]